Ιδανικό Σπίτι2002
Ιδανικό Σπίτι YRIA HOTEL2004
Ιδανικό Σπίτι2005
Ιδανικό Σπίτι2006
Aggeria Village2006
Άρθρο στο “πέλαγος”2010
Glow2014
  • Ιδανικό Σπίτι 2002

  • Ιδανικό Σπίτι YRIA HOTEL 2004

  • Ιδανικό Σπίτι 2005

  • Ιδανικό Σπίτι 2006

  • Aggeria Village 2006

  • Άρθρο στο “πέλαγος” 2010

  • Glow 2014