Γιάννης Θαλασσινός
Αρχιτέκτονας.
Φιλία Γρηγοράσκου
Mεσίτης αστικών συμβάσεων.
Μιχάλης Φραγκουλόπουλος
Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π., Ενεργειακός επιθεωρητής.
Σύνταξη στατικών μελετών.
Επίβλεψη κατασκευών.
Κατερίνα Χαλιμούρδα- Ρούσσου
Πολιτικός μηχανικός Τ.Ε.
Σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών.
Γιώργος Ροδίτης
Πολιτικός μηχανικός Τ.Ε.
Σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών - τοπογραφικών.
Απόστολος Μαρέτης
Οργάνωση εργοταξίου.
Δημόσιες σχέσεις.
Ρίνα Χανιώτη
Γραμματειακή υποστήριξη.
 • Γιάννης Θαλασσινός
  Αρχιτέκτονας.
 • Φιλία Γρηγοράσκου
  Mεσίτης αστικών συμβάσεων.
 • Μιχάλης Φραγκουλόπουλος
  Πολιτικός μηχανικός Ε.Μ.Π., Ενεργειακός επιθεωρητής.
  Σύνταξη στατικών μελετών.
  Επίβλεψη κατασκευών.
 • Κατερίνα Χαλιμούρδα- Ρούσσου
  Πολιτικός μηχανικός Τ.Ε.
  Σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών.
 • Γιώργος Ροδίτης
  Πολιτικός μηχανικός Τ.Ε.
  Σύνταξη αρχιτεκτονικών μελετών - τοπογραφικών.
 • Απόστολος Μαρέτης
  Οργάνωση εργοταξίου.
  Δημόσιες σχέσεις.
 • Ρίνα Χανιώτη
  Γραμματειακή υποστήριξη.