Η Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου με απλά λόγια

21/11/2014

     Πολύ απλά, λέγοντας ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου ή “πράσινο κτίριο”, εννοούμε τις εργασίες που πρέπει να γίνουν σε ένα νέο ή παλιό κτίριο για να ελαχιστοποιήσουμε τις δαπάνες για την ψύξη και την θερμανσή του.
     Είτε επειδή είναι υποχρεωτική βάσει νομοθεσίας (Κ.ΕΝ.Α.Κ), είτε λόγω ευαισθητοποίησης όσον αφορά τη σωστή χρήση ενέργειας και τις οικολογικές ανησυχίες, ή απλά λόγω της οικονομικής δυσχέρειας εξαιτίας της συνεχούς αύξησης της τιμής των συμβατικών καυσίμων, η ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου έχει πάψει πλέον να είναι πολυτέλεια.
     Ανεξάρτητα όμως από τους λόγους για τους οποίους θα αποφασίσει κάποιος να προχωρήσει στην διαδικασία αυτή, μόνο θετικά μπορεί να αποκομίσει.
Η ενεργειακή αναβάθμιση προσφέρει:

  • Εναρμόνιση με το νομοθετικό πλαίσιο για τα ενεργοβόρα κτίρια
  • Φθηνότερη λειτουργία του κτιρίου, οπότε σίγουρη απόσβεση σε μικρό χρονικό διάστημα
  • Αισθητή βελτίωση της ποιότητας ζωής, αφού βελτιώνεται το εσωτερικό κλίμα
  • Αύξηση της εμπορικής αξίας ενός ακινήτου υψηλής ενεργειακής κλάσης, σε σχέση με ένα ακίνητο χαμηλής κλάσης, αφού πουλιέται με μεγαλύτερη επιτυχία ένα κτίριο που “καίει” λιγότερο

     Η διαδικασία της μελέτης και εφαρμογής της ενεργειακής αναβάθμισης για να μην είναι απλά “μια τρύπα στο νερό” πρέπει να ανατεθεί σε πιστοποιημένο επαγγελματία (ενεργειακό επιθεωρητή), ο οποίος και θα εκδώσει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

  • Οι εργασίες που μπορούν να γίνουν σε ένα κτίριο ώστε να αναβαθμιστεί ενεργειακά είναι:
  • Θερμομόνωση εσωτερική ή εξωτερική (ταράτσες και τοίχοι κτιρίου)
  • Κουφώματα (με θερμο-μονωτικές ιδιότητες)
  • Αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (καυστήρες, λέβητες, κλιματιστικά, κ.α) με νέο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (αντλίες θερμότητας, μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, μονάδες ανάκτησης ενέργειας, κ.α)
     Οι επεμβάσεις αυτές αρκούν για να εκτοξεύσουν την ενεργειακή κλάση και την αξία ενός ακινήτου.
Το γραφείο μας απασχολεί μηχανικό - ενεργειακό επιθεωρητή, ενταγμένο στα μητρώα του ΥΠΕΚΑ και είναι σε θέση να αναλάβει υπεύθυνα την μελέτη, την κατασκευή και την έκδοση πιστοποίησης (ΠΕΑ).

 A.M