Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

11/10/2014

     Σύμφωνα με στοιχεία από το 2001, της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε), το 71% των κτιρίων του Ελλαδικού χώρου έχουν κατασκευαστεί πριν το 1979, οπότε και ίσχυσε για πρώτη φορά ο κανονισμός θερμομόνωσης κτιρίων (Κ.Θ.Κ).
     Την πρώτη δεκαετία, 1980-1990, η πλειοψηφία των κτιρίων δεν εφάρμοζαν επαρκώς τους κανονισμούς θερμομόνωσης, σύμφωνα έστω και με τις ελάχιστες απαιτήσεις, οπότε το 89% των κτιρίων (περίπου 3.700.000 κτίρια στην Ελλάδα) να είναι χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, δηλαδή θερμικά απροστάτευτα, με αποτέλεσμα την υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας και επομένως τα υψηλότερα επίπεδα ρύπανσης, με σημαντική συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην κλιματική αλλαγή. Και μόνον αυτοί οι παράγοντες, καθιστούν επιτακτική την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αυτών.
     Απαραίτητη έχει καταστεί πλέον και η απόκτηση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Η έκδοση της πιστοποίησης αυτής είναι πλέον απαραίτητη για πράξεις ενοικίασης, κάθε είδους μεταβίβασης, ακόμα και ενεργειακής αναβάθμισης για ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης. 
     Το γραφείο μας διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή, προσφέροντας έτσι ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών.

Μ.Φ (Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π)