Βήμα 8ο, Τοιχοποιίες

24/11/2014

Αφού ολοκληρωθούν και οι σκυροδετήσεις των κολονών του ισογείου, ξεκινάνε τα συνεργεία τοιχοποιίας. Στην συγκεκριμένη οικοδομή θα δουλέψουν ταυτόχρονα οι “πετράδες” και οι “τουβλάδες” για τους τοίχους του κτιρίου. Οι τοίχοι αυτοί αποτελούνται από μια σειρά όρθια τούβλα εσωτερικά, φύλλα θερμομόνωσης (εξηλασμένη πολυστερίνη) πάχους 5 εκατοστών και πέτρα. Το πάχος τους μαζί με τον σοβά θα φτάσει τα 55 εκατοστά!