Βήμα 7ο, Μπετών συνέχεια

14/11/2014

Μετά τις επιχώσεις, το συνεργείο σκυροδέτησης αναλαμβάνει ξανά δράση. Σειρά έχουν τώρα οι οροφές των υπογείων και των δεξαμενών, καθώς και οι σκάλες προς το υπόγειο. Και αυτά τα σκυροδέματα περιέχουν ειδικά πρόσμικτα κατάλληλα για κατασκευές κοντά στην θάλασσα.