Βήμα 6ο, Επιχώσεις

10/11/2014

Επιχώνονται όλες οι επιφάνειες οι οποίες έχουν με επιμέλεια μονωθεί και προστατευτεί στο 5ο βήμα της κατασκευής. Το χαμηλότερο σημείο της εκσκαφής γεμίζει με σκύρο, το οποίο επικαλύπτεται με γεωύφασμα. Δημιουργείται έτσι ένα αποστραγγιστικό κανάλι περιμετρικά της κατασκευής, το οποίο στην συνέχεια επιχώνεται με προϊόντα από τις εκσκαφές της οικοδομής.