Βήμα 4ο, Σκυροδετήσεις

22/10/2014

Το συνεργείο σκυροδέτησης ξεκινάει, με οδηγό την στατική μελέτη, το καλούπωμα, το “σιδέρωμα” και την σκυροδέτηση των θεμελίων των υπογείων, του ισογείου και των τοιχείων.
Ήδη, κάποια σημεία της κατασκευής αρχίζουν να παίρνουν σχήμα.