Βήμα 3ο, Εκσκαφές

15/09/2014

Ακολουθώντας με ακρίβεια τα νήματα της χάραξης, η κατασκευή προχωράει στο επόμενο βήμα, τα χωματουργικά. Ξεκινάμε με τις εκσκαφές των υπογείων, των δεξαμενών και της πισίνας.