Βήμα 2ο, Χάραξη

10/09/2014

Η ώρα που τα σχέδια θα μεταφερθούν στο χώμα. Ο αρχιτέκτονας σε συνεργασία με τους τοπογράφους μετατρέπουν ένα χωράφι σε αρχιτεκτονική κάτοψη.