Βήμα 10ο, Ηλεκτρολογικά - Υδραυλικά

30/01/2015

Στηριζόμενα στις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές μελέτες, τα αντίστοιχα συνεργεία ξεκινάνε τις εγκαταστάσεις. Ακολουθώντας τα λεπτομερή σχέδια, αναπτύσσονται τα σημαντικότερα δίκτυα της κατασκευής: το ρεύμα, το νερό και η αποχέτευση. Ταυτόχρονα γίνεται η εγκατάσταση συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης και δροσισμού το οποίο θα λειτουργεί με αντλίες θερμότητας, τα ηλιακά πάνελς κτλ. Όλα ελέγχονται από το κεντρικό μηχανοστάσιο, στο υπόγειο της κατοικίας.  

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA