Βήμα 1ο, Σχέδια

05/08/2014

Όλα αρχίζουν με τα σχέδια. Πολλά σχέδια και πολλές συζητήσεις και ραντεβού. “Στήσιμο” της οικοδομής στο απόσπασμα χάρτη, επιλογή του καλύτερου προσανατολισμού, τρισδιάστατες απεικονίσεις, κατόψεις και αλλαγές, αλλαγές, αλλαγές. Πολλές αλλαγές μέχρι να καταλήξουμε στο καλύτερο αποτέλεσμα. Και, μαζί με τον πελάτη, πάντα εκεί καταλήγουμε.